ساخت وبلاگ خرید از بانه لوازم جانبی موبایل گیربکس اتوماتیک تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک تاچ ال سی دی سامسونگ تاچ ال سی دی خرید تلویزیون نمونه سوال امتحانی لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
راحت فایل - صفحه 2

بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی


مشخصات فایل

تعداد صفحات 170
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی علوم انسانی


توضیحات کامل

بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

چکیده:

این پایان نامه سعی در بررسی تاثیر دو رویکرد ساختارگرایان و نقش گرایان بر روی مهارت صحبت کردن دانش آموزان با محدودیت سنی 14- 15 - 16ساله شده است. برای انجام این موضوع یک مطالعه ی کیفی روی دو گروه از دانش آموزان به تعداد صد نفر متشکل از گروه کنترل و آزمایش در موسسه تودی (Today) اردبیل که به صورت اتفاقی انتخاب شده بودند انجام گرفت. فعالیت های ارتباطی مختلفی که در روش کاربردی مطرح است با گروه آزمایش بکار برده شد. در حالیکه گروه ساختارگرایان در معرض آموزش غیرارتباطی یعنی بر حسب روشهای ساختارگرایی از جمله شنیداری[ - گفتاری قرار گرفتند. قبل از شروع هر نوع آموزش به هر دو گروه یک پیش آزمون جهت اطمینان از وضعیت اولیه آن ها در مورد متغیری که قرار است مورد سنجش قرار بگیرد ارائه شد و در نهایت یک پس آزمون جهت بررسی نتیجه ی آموزش بعد از ارائه ی درمان به گروه آزمایش و ارائه ی دارونما به گروه کنترل به عمل آورده شد.

در حالیکه دو گروه در مرحله ی پیش آزمون معدل تقریباً یکسانی داشتند در مرحله ی پس آزمون گروهی که به روش کاربردی آموزش دیده بود معدل بالایی نسبت به گروه کنترل (ساختارگرایان) داشتند. این مطالعه نشان داد که روش ارتباطی (CA) تاثیر بیشتری روی مهارت صحبت کردن دانش آموزان دارد.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه............................................................................................................................ 2

1-2 بیان مسئله...................................................................................................................... 3

1-3 فرضیه تحقیق................................................................................................................. 4

1-4 اهداف و اهمیت تحقیق................................................................................................... 4

1-5 تحدید و محدودیت تحقیق............................................................................................. 4

1-6 اصطلاحات کلیدی.......................................................................................................... 7

1-6-1 ساختارگرا.................................................................................................... 7

1-6-2 برنامه درسی ساختاری.................................................................................. 7

1-6-3 نمونه دادن / سرمشق دادن............................................................................. 7

1-6-4 مصاحبه مهارت گفتاری................................................................................. 8

1-6-5 رویکرد انسان گرایانه.................................................................................... 8

1-6-6 رویکرد ترکیبی............................................................................................. 8

1-6-7- رویکرد تجزیه ای....................................................................................... 9

1-6-8 رویکرد ارتباطی........................................................................................... 9

1-6-9 مهارت صحبت کردن.................................................................................... 9

1-6-10 رویکرد سنتی............................................................................................. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تاریخی تحقیق

2-1 مقدمه........................................................................................................................... 12

2-2 نگاه به زبان قبل از ساختارگرایان (نگرش سنتی به زبان).................................................... 13

2-2-1 صورت و معنی قبل از ساختارگرایان............................................................. 14

2-2-2 عدد دستور ی............................................................................................. 15

2-2-3 جنسیت دستور ی........................................................................................ 15

2-2-4 زمان دستور ی و غیردستور ی...................................................................... 15

2-2-5 ابدیت دستور ی و اهمیت زبان نوشتاری........................................................ 15

2-2-6 الگوگیری از مقولات زبان خارجی برای تدوین زبان مقصد............................. 16

2-2-7 آمیزش دستور در زمانی و هم زمانی.............................................................. 16

2-2-8 اجزاء کلام قبل از ساختارگرایان.................................................................... 17

2-3 ساختارگرایان به زبان چگونه نگاه می کردند؟................................................................... 17

2-3-1 ساختارگرایان و مهارت صحبت کردن........................................................... 18

2-3-2 ساختارگرایان و هم زمانی و در زمانی........................................................... 18

2-3-3 ساختارگرایان و شبکیه زبان.......................................................................... 19

2-3-4 ساختارگرایان هم نشینی و جانشینی.............................................................. 19

2-3-5 ساختارگرایان و جنبه فیزیک زبان................................................................. 20

2-3-6 ساختارگرایان و معنی................................................................................... 20

2-4 روش بررسی و یا تحلیل دوگانه از دیدگاه ساختارگرایان................................................... 21

2-5 سازهای پیاپی در ساختارگرایان....................................................................................... 24

2-6 نارسائی تجربه سازه در ساختارگرایان.............................................................................. 25

2-7 نگاه به زبان قبل از سوسور............................................................................................. 27

2-8 تحولات ساختارگرایی بعد از سوسور............................................................................... 28

2-9 ساختارگرایان (توصیف گرایان)....................................................................................... 33

2-10 انقلاب جدید نگاه به زبان بعد از ساختارگرایان (رویکرد زایشی و چامسکی).................... 37

2-11 نگاه نقش گرایان به زبان............................................................................................... 45

2-12 نقش گرایان و گونه های کاربردی یا سیاق سخن............................................................ 48

2-12-1 رسمی...................................................................................................... 48

2-12-2 مشروتی، صحبت یا گفتگو کردن با گروه کوچک ناشناس و غریبه................. 49

2-12-3 سبک تصادفی........................................................................................... 49

2-12-4 سبک صمیمانه........................................................................................... 49

2-12-5 سبک بسیار خشک.................................................................................... 50

2-12-6 سبک دست پا شکسته................................................................................ 50

2-13 نقش گرایان و توانش ارتباطی....................................................................................... 50

2-13-1 توانش کلامی که گاه جزئی از توانش اجتماعی- زبانی به حساب می آید یعنی

دانش چگونگی آغاز کردن و تمام کردن به مکالمه..................................................... 51

2-13-2 توانش اجتماعی زبان................................................................................. 51

2-13-3 توانش دستور ی........................................................................................ 51

2-13-4 توانش جبرانی یا راهبردی.......................................................................... 51

2-14 نگاه به زبان در ایران.................................................................................................... 52

2-15 نگاه به یادگیری وا نسان............................................................................................... 54

2-15-1 نگاه به یادگیری و انسان قبل از ساختارگرایان.............................................. 54

2-15-2 یادگیری از دیدگاه ساختارگرایان................................................................. 55

2-15-3 یادگیری و روان شناسی شناختی................................................................. 57

2-15-3-1 حافظه حسی.................................................................................. 57

2-15-3-2 حافظه کوتاه مدت.......................................................................... 58

2-15-3-3 حافظه بلند مدت............................................................................ 58

2-15-3-4 راهبردهای شناختی......................................................................... 61

2-15-3-5 راهبردهای فراشناختی..................................................................... 62

2-15-3-6 رده بندی کردن.............................................................................. 62

2-15-3-7 یادگیری معنادار و طوطی وار.......................................................... 63

2-15-3-8 دانش عملی یا عملیاتی و دانش خبری............................................. 63

2-15-3-9 پردازش نزولی............................................................................... 64

2-15-3-10 پردازش صعودی.......................................................................... 64

2-15-3-11 یادگیری پیاپی و پردازش موازی.................................................... 65

2-15-3-12 یادگیری استنتاجی و یادگیری استقرایی........................................... 65

2-15-4 نگاه به یادگیری – رویکرد انسان گرایانه...................................................... 66

2-16 متغیرهای مربوط به یادگیرنده........................................................................................ 69

2-16-1 سن.......................................................................................................... 69

2-16-2 جنس....................................................................................................... 69

2-16-3 متغیر شناختی............................................................................................ 70

2-16-4 روش شناختی........................................................................................... 70

2-16-4-1 وابسته به میدان و ناوابسته به میدان.......................................................... 71

2-16-4-2 سازش کننده و غیرسازش....................................................................... 71

2-16-4-3 جزئی نگر و کلی نگر............................................................................ 71

2-16-4-4 توانایی ذاتی و استعداد........................................................................... 72

2-16-5 راهبردهای یادگیری................................................................................... 72

2-16-6 متغیر عاطفی ............................................................................................ 73

2-16-7 متغیر اجتماعی و فرهنگی........................................................................... 75

2-17 روش آموزشی با دیدگاه زبان شناسی ساختارگرایان........................................................ 76

2-17-1 رویکرد ................................................................................................... 78

2-17-2 نظریه یادگیری ......................................................................................... 81

2-17-3 طرح درسی.............................................................................................. 84

2-17-4 اهداف ..................................................................................................... 84

2-17-5 برنامه درسی............................................................................................. 85

2-17-6 انواع فعالیت های یادگیری و تدریسی......................................................... 87

2-17-7 نقش زبان آموز.......................................................................................... 91

2-17-8 نقش معلم................................................................................................. 92

2-17-9 نقش مطالب آموزشی................................................................................. 93

2-17-10 رویه....................................................................................................... 94

2-18 روش آموزشی پیش نقش گرایان................................................................................... 97

2-19 رویکرد ارتباطی.......................................................................................................... 101

2-19-1 کلاس های ارتباطی.................................................................................. 103

2-19-2 مواد درسی ............................................................................................. 103

2-19-3دانش آموز................................................................................................ 104

2-19-4 معلم........................................................................................................ 105

2-19-5 مهارت شنیدن.......................................................................................... 106

2-19-6 مهارت سخن گفتن و آموزش زبان به صورت کاربردی................................ 109

2-19-7 مهارت خواندن و آموزش زبان بصورت کاربردی........................................ 112

2-19-8 مهارت نوشتن و آموزش زبان بصورت کابردی............................................ 113

2-20 پیشینه تحقیق در مورد رویکرد نقش گرایان و ساختار گرایان.......................................... 115

فصل سوم: روش

3-1 مقدمه.......................................................................................................................... 120

3-2 نوع تحقیق................................................................................................................... 120

3-3 روش تحقیق................................................................................................................ 121

3-4 واحد تحلیل................................................................................................................. 123

3-5 جامع آماری................................................................................................................. 124

3-6 تعیین حجم نمونه......................................................................................................... 124

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها در جدول

4-1 مقدمه.......................................................................................................................... 126

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها در جدول................................................................................... 126

4-3 طرح مسأله و طرح فرضیه های پژوهش و جمع بندی...................................................... 126

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 مقدمه.......................................................................................................................... 137

5-2 نتیجه........................................................................................................................... 137

5-3 پیشنهادات عملی.......................................................................................................... 138

5-4 پیشنهادات علمی.......................................................................................................... 139

منابع................................................................................................................................... 140توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود:: برچسب ها : بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی . ,
ن : مهندس موسوی
ت : شنبه 14 دی 1398

پروژه اجرایی ساختمان 7 طبقه طراحی شده با سیستم سقف مجوف یوبوت در تهران


مشخصات فایل
تعداد صفحات 1
حجم 18 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی zip
دسته بندی عمران و ساختمان

توضیحات کامل

پروژه اجرایی ساختمان 7 طبقه طراحی شده با سیستم سقف مجوف یوبوت در تهران

این پروژه برای کسانی است که با طراحی سازه آشنایی کامل دارند.

شامل کلیه فایلها:

دفترچه محاسبات،

دستورالعمل کامل مربوط به بتن سقف یوبوت،

با آخرین اصلاحات و تغییرات آیین نامه ها.

فروش این محصول به تعداد محدود می باشد.

فایل اصلی ETABS محاسبات ساختمان

فایل ETABs کنترل ترک خوردگی و یا عدم ترک خوردگی دیوار برشی

فایل ETABS جهت کنترل دیوار برشی برای 100 درصد نیروی زلزله

فایل ETABS برای بدست آوردن پریود سازه

فایل ETABs برای کنترل دریف طبقات

فایل ETABS برای انتقال بار های استاتیکی به SAFE

فایل کنترل خیز و طراحی سقف ها با SAFE ورژن 12

فایل طراحی فونداسیون با SAFE ورژن 12

فایل طراحی دیوارهای حائل

فایل Auto CAD نقشه های کامل اجرایی سازه:: برچسب ها : فایل های پروژه اجرایی ساختمان 7 طبقه طراحی شده با سیستم سقف مجوف یوبوت . ,
ن : مهندس موسوی
ت : جمعه 13 دی 1398

اورپوینت بررسی معماری کاروانسرای رباط کریم (حاج کمال، فتحعلیشاهی)

در این فایل کاروانسرای رباط کریم (حاج کمال، فتحعلیشاهی) واقع در جاده ساوه -تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 26 اسلاید قابل ویرایش برای رشته معماری تهیه شده است.


مشخصات فایل

تعداد صفحات 26
حجم 2749 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی معماری


توضیحات کامل

پاورپوینت بررسی معماری کاروانسرای رباط کریم (حاج کمال، فتحعلیشاهی)

مصالح بکار رفته در این بنا سنگ ؛ آجر؛ ملات گل و گچ است و تنها تزیینات کاروانسرا آجر کاری است. کاروانسرای رباط کریم دارای 2 کتیبه است که روی یکی از آنها تاریخ 1240 و نام بانی "آقا کمال" حک شده است. این کاروانسرا در اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به ثبت رسیده است...

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

قدمت

موقعیت

مصالح وساختار

پیشینه وجه تسمیه

مرمت

سبک بنا

حجم سه بعدی

پلان

مقطع

بررسی حجره ها

تزیینات

و...


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود:: برچسب ها : اورپوینت بررسی معماری کاروانسرای رباط کریم (حاج کمال، فتحعلیشاهی) . ,
ن : مهندس موسوی
ت : جمعه 13 دی 1398

پاورپوینت مصاحبه بالینی و انواع آن در 54 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی


مشخصات فایل
تعداد صفحات 54
حجم 4206 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت

توضیحات کامل

پاورپوینت مصاحبه بالینی و انواع آن در 54 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

فهرست مطالب

تعریف مصاحبه

مصاحبه کلینیکی

انواع مصاحبه کلینیکی

مصاحبه پذیرش و قبول بیمار

مصاحبه تاریخچه فردی

مصاحبه وضعیت روانی

مصاحبه پیش و بعد از انجام تست

مصاحبه زمان های بحرانی

مصاحبه قبل از درمان

کاربرد مصاحبه

جدول مصاحبه تشخیصی برای کودکان

بخشی از متن

تعریف مصاحبه

تعاریف متعددی برای مصاحبه توسط متخصصین به عمل آمده ازآن جمله:

1- تعریف مصاحبه به نظر« بیگنام» و« مور» :مصاحبه گفت وشنودی است جدی که هدفی غیرازلذت حاصله ازگفت وشنودمی باشد.

طبق این تعریف مصاحبه دارای اهداف زیراست:

- جمع آوری اطلاعات

- آگاهی دادن و مطلع ساختن

- تحریک و برانگیختن

2- تعریف مصاحبه از نظر« سایموندز»:

مصاحبه فنی است که هدف آن جمع آوری اطلاعات درجریان مذاکره خصوصی یاگروهی است شخص ضمن مراجعه به مصاحبه کننده سرگذشت خودراتعریف کرده،نظرات شخصی خودرادرباره مسائل اظهارمی کندوبه سوالات مربوط به مسأله موردمطالعه یا پرسشنامه جاری پاسخ میدهد.طبق این تعریف مصاحبه ممکن است شامل کاربردفنون مشاهده وطبقه بندی باشدکه با فن پرسشنامه جنبه های مشترکی دارد.

3- تعریف مصاحبه ازنظر« وینز»:

مصاحبه کنش متقابلی است برای رسیدن به هدفی که آگاهانه انتخاب می گردد درمصاحبه،مصاحبه گردرتقابل بامصاحبه شونده روندمصاحبه رابطورعمومی بامسؤلیت رهنمون ساختن مصاحبه بطرف هدف اداره می کند.

و ...:: برچسب ها : پاورپوینت مصاحبه بالینی و انواع آن. ,
ن : مهندس موسوی
ت : پنجشنبه 12 دی 1398

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی)

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی) در 54 صفحه فارسی در قالب فایل ورد قابل ویرایش


مشخصات فایل

تعداد صفحات 54
حجم 83 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پکیج های درمانی روانشناسی


توضیحات کامل

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی) در 54 صفحه فارسی در قالب فایل ورد قابل ویرایش

توضیحات ابتدائی

آماده شده در 6 جلسه درمانی

بصورت آموزش گروهی و فردی و دارای توضیحات کامل هر جلسه

54 صفحه ورد (53 صفحه مطلب و 1 صفحه منابع)

قابل ویرایش با فونت B lotus سایز 14 و فاصله خطوط 1.5

دارای رفرنس معتبر و به شیوه APA

توجه : متن جلسات داخل فایل دقیقا به همین شکلی است که در توضیحات پایین آمده است. چنانچه اینجا شرح خاصی برای جلسه نمیبینید، داخل فایل نیز به همین صورت است. چنانچه شرح جلسه اینجا آورده شده باشد، یعنی فایل دریافتی نیز حاوی شرح جلسات است.

فهرست مطالب

جلسه اول- ارزیابی و آموزش روانی

جلسه دوم - آرام سازی

جلسه سوم - بازسازی شناختی (۱)

جلسه چهارم - بازسازی شناختی (۲)

جلسه پنجم- مواجهه

جلسه ششم - مواجهه و بازسازی شناختی

پیوست

کار برگ تشخیص موقعیت های اضطراب زا و اجزاء اضطراب

کار برگ پایش افکار اتوماتیک

کاربرگ مقابله با افکار خود آیند

کاربرگ بازسازی شناختی

کاربرگ فهرست موقعیت های شایع اضطراب اجتماعی

کار برگ افکار اتوماتیک در مورد درمان

برگه اطلاعات تحریف های شناختی

کاربرگ درجه بندی موقعیت ها

کاربرگ پایش افکار اتوماتیک

منابع

نمونه ای از جلسات که در این پروتکل وجود دارد

جلسه اول- ارزیابی و آموزش روانی

اهداف:

1. ایجاد ارتباط

۲. ارزیابی اضطراب اجتماعی

٣. آموزش روانی

وسایل مورد نیاز:

۱. پرسشنامه مختصر اضطراب اجتماعی

۲. راهنمای مداخله مختصر در اضطراب اجتماعی

مروری بر جلسه

هدف از این جلسه، برقراری ارتباط درمانی با مراجع است تا اضطراب کمتری را در جلسه تجربه کند و بتواند با درمانگر مشارکت و همکاری داشته باشد. در وهله دوم، ارزیابی مختصری از اضطراب اجتماعی بیمار به عمل می آید تا براساس آن مداخلات درمانی با وضعیت وی تناسب بیشتری داشته باشد. و در نهایت، اطلاعات پایه ای در مورد این اختلال و علل و درمان آن در اختیار بیمار قرار داده می شود.

1. معرفی موضوع جلسه و ایجاد ارتباط

اهداف جلسه را برای بیمار توضیح داده و برای اینکه بتواند احساس راحتی بیشتری در جلسات داشته باشد یک ارتباط توام با اعتماد با وی برقراری کنید. سعی کنید جلسات را بگونه ای برنامه ریزی کنید که دسترسی بیمار به خدمات درمانی راحت بوده و از تشدید اختلال جلوگیری شود. برای این منظور در ابتدای کار جلسات را زمانی بگذارید که مرکز خیلی شلوغ نیست و یا بیمار کمتر مجبور باشد تا منتظر بماند و یا از خود بیمار سوال کنید که ترجیح می دهد زمان جلسات چه موقع باشد، اطلاعات دقیقی در مورد ساعت، زمان و کجا می تواند منتظر بماند - ترجیحا در یک مکان خلوت - ارائه دهید، قبل از شروع جلسات درمان در مورد فرایند درمان توضیح کلی ارائه دهید و در مورد نگرانی های وی سوال کنید و در نهایت، بخاطر داشته باشد تغییر درمانگر برای این افراد ممکن است استرس آور باشد. بنابراین تا جای ممکن از چنین اتفاقی پیشگیری کنید.

۲. ارزیابی

این اختلال معمولا در نظام مراقبت اولیه کمتر تشخیص داده می شود و در صورتی که با افسردگی همراه باشد، معمولا این اختلال افسردگی است که به آن توجه می شود و مورد درمان قرار می گیرد و لذا اضطراب اجتماعی تشخیص داده نشده باقی می ماند. بنابراین، کارشناسان مراقبت اولیه باید نسبت به شناسایی و تشخیص دقیق این اختلال حساس باشند.

برای ارزیابی این اختلال ابزارهای متعددی وجود دارد که یکی از کوتاهترین آن ها پرسشنامه کوتاه سه سوالی فوبی اجتماعی است. در این پرسشنامه از فرد می خواهند تا به هر سوال از ۰ تا ۴ یک نمره بدهد و سپس براساس مجموع نمرات وی، در مورد وی تصمیم گیری می شود. در زیر این سوالات آمده است:

1. ترس از خجالت زده شدن باعث می شود از انجام یک سری کارها و یا صحبت با مردم اجتناب کنم

٢. من از موقعیت هایی که در آن مرکز توجه هستم، اجتناب می کنم

٣. بدترین ترس های من خجالت زده شدن و یا احمق جلوه کردن است

0= اصلا، 1= یک کمی ۲= تا اندازه ای 3= خیلی زیاد ۴= شدید

اگر نمره فرد ۶ یا بالاتر شود باید برای مورد ارزیابی جامع قرار گیرد. اگر خود شما آموزش کافی را برای ارزیابی جامع این اختلال دریافت نکرده اید باید وی را به متخصص ارجاع دهید.

وقتی مشخص شد که بیمار دچار اختلال اضطراب اجتماعی است، برای اینکه بتوانید یک تصویر اجمالی از ماهیت اضطراب اجتماعی وی به دست آورید، حیطه های زیر را مورد ارزیابی قرار دهید:

1. کدام موقعیت های اجتماعی بیمار را دچار اضطراب می کند و یا از آن اجتناب می کند؟

٢. بیمار می ترسد در این موقعیت ها چه اتفاقی بیفتد؟

٣. در موقعیت های اجتماعی چه علائم اضطرابی را تجربه می کند؟

۴. چه دیدگاه یا تصویری در مورد خود دارد؟

۵. در موقعیت های اجتماعی به چه چیز بیش از همه توجه دارد؟

۶. بعد از موقعیت اجتماعی چه افکاری دارد؟ و چطور موقعیت را تحلیل می کند؟

۷. آیا مواد و الکل مصرف می کند؟

چرا اعتماد به ما ؟

وبسایتی که هم اکنون در آن قرار دارید زیر مجموعه سایت آفمَس به نشانی (ofmas.ir) می باشد و شما را به فروشگاه فایل آفمَس برای خرید انتقال می دهد. فروشگاه آفمَس دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد که در صفحه اصلی این سایت قابل مشاهده است .


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود:: برچسب ها : پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی) . ,
ن : مهندس موسوی
ت : پنجشنبه 12 دی 1398
سوالات آیین نامه اصلی قبولی 100%

نمونه سوالات اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 17 نمونه

دانلود سوالات آیین نامه اصلی قبولی 100%

آیین نامه
راهنمایی و رانندگی
سوالات
سوالات اصلی آیین نامه
دسته بندی آموزشی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5266 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 69

نمونه سوالات اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 17 نمونه

بیش از 500 عدد سوال 4 گزینه ای

به همراه پاسخ

فرمت فایل :pdf

دانلود سوالات آیین نامه اصلی قبولی 100%:: برچسب ها : سوالات آیین نامه اصلی قبولی 100% . ,
ن : مهندس موسوی
ت : پنجشنبه 12 دی 1398

The best New Year's Eve 2020 celebrations and fireworks from around the world:: برچسب ها : The best New Year's Eve 2020 celebrations and fireworks from around the world ,
ن : مهندس موسوی
ت : چهارشنبه 11 دی 1398

سوالات تستی روانشناسی عمومی هیلگارد همراه با پاسخنامه

سوالات تستی روانشناسی عمومی هیلگارد همراه با پاسخنامه 50 صفحه در قالب فایل ورد


مشخصات فایل

تعداد صفحات 50
حجم 64 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی


توضیحات کامل

سوالات تستی روانشناسی عمومی هیلگارد همراه با پاسخنامه 50 صفحه در قالب فایل ورد

دانلود نمونه سوالات روانشناسی با عنوان دانلود سوالات طبقه بندی شده روانشناسی هیلگارد در قالب ورد و قابل ویرایش و در 50 صفحه گرد آوری شده است. این محصول بصورت اختصاصی به فصل اول، سوم، و فصل هفتم اختصاص دازد. و شامل بیش 600 تست می باشد.توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود:: برچسب ها : سوالات تستی روانشناسی عمومی هیلگارد همراه با پاسخنامه . ,
ن : مهندس موسوی
ت : چهارشنبه 11 دی 1398

در این فایل مسجد الغدیر واقع در تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 40 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.


مشخصات فایل
تعداد صفحات 40
حجم 3857 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی معماری

توضیحات کامل

پاورپوینت بررسی معماری مسجد الغدیر تهران

زمین مسجد الغدیر 800 متر مربع می باشد که با وجود مساحت کم سایت پروژه معمار توانسته حدود 3000 مت مربع زیر بنا و فضا فراهم کند. در شبستان اصلی مسجد نام تمام انبیا به وسیله کاشی های کوچک نصب شده اند و در شبستانی که نماز در آن اقامه می شود نام 12 امام مشاهده می شود.محراب مسجد که از اصلی ترین بخش های مسجد می باشد به ارتفاع 14 متر است و نوشته های موجود با آب طلا رسم شده است...

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است

 • مساحت
 • معمار
 • سبک بنا
 • تزیینات
 • ابعاد حجم
 • بررسی ورودی
 • بررسی محراب
 • ریزفضاها
 • ویژگی بنا
 • توصیف کالبدی
 • بررسی نما
 • مصالح
 • عناصر تشکیل دهنده طرح
 • بررسی گنبدخانه
 • بررسی شبستان
 • نحوه همنشینی فضاها
 • نوع و نحوه بکارگیری مصالح
 • پلان طبقات
 • مقطع
 • سایت پلان
 • و...


:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی معماری مسجد الغدیر تهران . ,
ن : مهندس موسوی
ت : دوشنبه 9 دی 1398

بررسی نشانه شناسی کلیات تشخیص در 48 صفحه زیبا با فرمت pdf


مشخصات فایل
تعداد صفحات 48
حجم 537 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی روانشناسی

توضیحات کامل

بررسی نشانه شناسی کلیات تشخیص در 48 صفحه زیبا با فرمت pdf


فهرست مطالب

هوشیاری

اختلال توجه

تغییرات تلقین پذیری

هیجان

عاطفه

خلق

سایر هیجانات

تغییرات فیزیولوزیک مربوط به خلق

رفتار حرکتی

تفکر

اختلالات کلی در فرم یا فرایند تفکر

اختلالات خاص در فرم تفکر

اختلالات خاص در محتوی تفکر

تکلم

اختلال در حرف زدن

اختلالات آفازیک

اختلالات درک

حافظه

اختلال حافظه

سطوح حافظه

هوش

عقب ماندگی ذهنی

دمانس کاذب

بینش

قضاوت


قسمتی از متن
هوشیاری
- اختلال هوشیاری
اندریافت ( apperception ): ادراک تعدیل شده به وسیله احساسات و افکار خود شخص.( sensorium )حالت ادراکی: حالت عملکرد شناختی حواس ویژه )گاهی به عنوان مترادف هوشیاری مورد استفاده قرار می گیرد(. اختلال هوشیاری غالباً با پاتولوژی مغزی رابطه دارد.
1 - فقدان جهت یابی ) disorientation (: اختلال در وقوف به زمان، مکان و شخص.
2 - شعور: فقدان روشنی کامل ذهنی همراه با اختلال درک و طرز تلقی.
3 - بهت ) stupor (: فقدان واکنش به محیط و عدم آگاهی از آن.
4 - دلیریوم: واکنش همراه با بی قراری، پریشانی، کونفوزیون، فقدان جهت یابی همراه با ترس و توهم.
5 - اغماء ( coma ): درجات عمیق ناهشیاری
اختلال توجه
توجه به میزان تلاش برای تمرکز روی اجزاء خاص یک تجربه گفته می شود؛ توانایی حفظ تمرکز روی یک فعالیت.
1 - حواس پرتی: ناتوانی برای تمرکز توجه؛ توجه به محرک های خارجی و بی اهمیت کشانده می شود.
2 - بی توجهی انتخابی: عدم توجه به آنچه که ایجاد اضطراب می نماید.
3 - گوش به زنگ بودن: توجه و تمرکز مفرط روی محرک های درونی و برونی ثانوی بر وضعیت پارانوئید؛ نظیر hyperpragia فکر و فعالیت روانی زیاد.
4 - خوابواره ) trance (: توجه متمرکز و هشیاری دگرگون شده؛ معمولً در هیپنوتیزم، اختلالت تجزیه ای، و تجربه های خلسه ای مذهبی دیده می شود.
5 - مهار گسستگی: رفع اثرات مهاری که به شخص مجال می دهد که کنترل تکانه های خود را از دست بدهد همانطور که در مستی روی می دهد...:: برچسب ها : بررسی نشانه شناسی کلیات تشخیص. ,
ن : مهندس موسوی
ت : يکشنبه 8 دی 1398